Polska robi się fit.

Polska robi się fit. Polacy zaczęli uprawiać sport dla zdrowia i przyjemności.

Joanna Kurda-Słodkowska, , Mistrzowie sportu, Wybierz sport dla siebie

Jeśli chodzi o sport i fitness jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów w Europie. Europejski rynek fitness jest obecnie wart prawie 27 mld euro. Nasz kraj na tym tle wygląda bardzo obiecująco. Wyzwania stojące przed branżą to rewolucja demograficzna oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Według drugiej edycji raportu „The European Health & Fitness Market 2015” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte oraz organizację EuropeActive, największy udział w rynku fitness w Europie należy do pięciu krajów. Są to Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, które generują 2/3 ogólnych przychodów rynku. Polska obecnie stanowi 3% rynku europejskiego. Liczba klubów w naszym kraju na koniec 2014 roku wynosiła 2,5 tys. i uczęszczało do nich 2,77 mln członków. Branża zarobiła 3,6 mld złotych. Na tę kwotę złożyły się w większości składki członkowskie. Popularnym w naszym kraju modelem, inaczej niż w pozostałych krajach, są składki pracownicze i kupno karnetów.

            Segmentacja rynku

            W Polsce działa 2,5 tysiąca klubów fitness. Charakterystyczne dla polskiego rynku jest duże rozdrobnienie w porównaniu z pozostałą częścią Europy. W rękach największych ośmiu rodzimych operatorów jest około 4,8 % udziału w rynku. W najbliższym czasie w Polsce będzie rosła segmentacja rynku, czyli podział ze względu na rodzaj działalności i klienta, do którego skierowana jest oferta. Obecnie według Polskiego Związku Pracodawców Fitness wynika, że największym z segmentów jest tzw. Mid-market, czyli kluby kierowane do dużej rzeszy osób, posiadające szeroki wachlarz usług. Obecnie w ofercie największych sieci fitness jest 150 takich klubów, do roku 2020 ma być ich już 300-400. Wzrasta również zapotrzebowanie na małe, butikowe kluby – z wąską ofertą specjalistyczną, które atrakcyjne będą ze względu na niską cenę. Wzrastać będzie również segment premium. W Polsce przypada 1,3 osoby na metr kwadratowy w klubie. Segmentacja i poprawa efektywności zarządzania klubami poprawi rentowność i pomoże nam zbliżyć się do innych krajów Europy, gdzie na metr kwadratowy przypadają dwie osoby. Wzrasta zainteresowanie inwestorów finansowych branżą. Od 2011 roku przeprowadzono w Europie około trzydziestu poważnych transakcji M&A dotyczących firm z sektora fitness.

            Nowe technologie oraz zmiana demograficzna

Według raportu jednym z większych wyzwań zarówno w Polsce, jak i w Europie jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w branży. Aplikacja MyFitnessPal ma już 80 mln zarejestrowanych użytkowników na całym świecie a wartośc sprzedaży w Europie wyniosła 8,2 mln euro. Wykorzystanie nowoczesnych technologii będzie wiodącym trendem na rynku, napędzającym rozwój branży, jak przewiduje Przemysław Zawadzki, ekspert Sports Business Group Deloitte. Dodatkowym wyzwaniem jest przygotowanie przez kluby oferty dla klientów po 50. roku życia. Będą znaczącym klientem, gdyż ich liczba a także wymagania będą rosły. Dotyczy to zarówno Polski, jaki i całej Europy.   

            Przyszłość branży fitness w Polsce

Kolejne lata na rynku fitness w Polsce wyglądają bardzo obiecująco. O dużym potencjale świadczą optymistyczne nastroje wśród właścicieli klubów. Według raportu  właściciele klubów przewidują, że  przychody z prowadzonej działalności wzrosną. W raporcie zauważono, że istnieje duża zależność między poziomem PKB a wzrostem liczby członków klubów fitness. W Polsce mamy stosunkowo niski tzw. średni wskaźnik penetracji pokazujący jaki procent populacji korzysta z klubów fitness. W Polsce wskaźnik ten wynosi obecnie 7,1%, wobec 6,4 % rok wcześniej, co pokazuje tendencję wzrostową i wskazuje na duży potencjał rozwoju. Dla porównania w Szwecji i Holandii ten wskaźnik wynosi wynosi 16%. Biorąc pod uwagę liczbę członków klubów fitness liderami są Niemcy z niemal 9,5 mln osób oraz Wielka Brytania, gdzie członkostwo ma wykupione 8,8 mln osób. W Polsce to liczba 2,77 mln osób.  

Tak duży trend wzrostowy spowodowany jest trzema czynnikami: coraz powszechniejszą promocją zdrowia, dywersyfikacją branży w krajach rozwiniętych oraz popularnością fitness na mniej dojrzałych rynkach.

materiał opracowany na podstawie Raportu Deloitte

Joanna Kurda-Słodkowska

Autor Joanna Kurda-Słodkowska

Ćwiczy regularnie, tańczy, umysł trenuje pisząc artykuły.

Słowa kluczowe

ćwiczenia sportowe

Artykuły powiązane